Rezervācija

Automašīnas rezervācija iespējama R1 Auto Rent mājas lapā, kā arī zvanot pa telefonu +371 26532532 vai R1 riepu servisos.

Lai rezervācija būtu pabeigta, jāiemaksā drošības nauda (200 vai 90 eur). Nezaudējot iemaksu, rezervāciju var atcelt ne vēlāk kā 48 stundas pirms nomas sākuma.


Nomas maksa

Dienas nomas maksa tiek aprēķināta par 24 stundām. 

Nomas maksā iekļāuta tehniskā apkope un civiltiesiskā apdrošināšana, kā arī Kasko apdrošināšana ar klienta pašrisku. Degviela un auto tīrīšana nomas cenā nav iekļauta.


 Drošības nauda/ pašrisks

Pirmais variants - Drošības nauda standartā ir 200 €, un apdrošināšanas pašrisks auto bojājumiem - 750 €.

Otrais Variants – Samazinātā drošības nauda ir 90 € un arī pašrisks attiecīgi ir 90 €, kas papildus pie nomas maksas Jums izmaksās 6€/dienā.

Drošības nauda tiek pārskaitīta atpakaļ iznomātāja kontā 14 dienas pēc auto atgriešanas.


Papildus maksas

Pārsniedzot nobraukuma limitu vairāk kā 100 km, nomnieks par katru pārsniegto kilometru piemaksā 0.06€/km.

Ja automašīna tiek atgriezta netīra, tad no nomnieka tiek ieturēti 10-20€ par netīru virsbūvi un 15-150€ par netīru salonu
.
 Ja AUTOMAŠĪNA tiek atgriezta netīrāka, kā tā bija to pieņemot, tad IZNOMĀTĀJS no NOMNIEKA ir tiesīgs ieturēt 15 € par virsbūves mazgāšanu un 15 līdz 150 € par salona tīrīšanu.

Ja AUTOMAŠĪNA tiek atgriezta ar mazāku degvielas daudzumu nekā to saņemot, tad IZNOMĀTĀJS veic degvielas uzpildi un ietur no NOMNIEKA šos izdevumus + 15 € .

Ja AUTOMAŠĪNA netiek atgriezta līgumā atrunātajā termiņā to nesaskaņojot ar iznomātāju, tad NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM dubultu dienas maksu par katru nokavēto dienu.

Visi sodi par administratīvo un ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas veikti nomas laikā, tiek ieturēti no NOMNIEKA. Papildus tiek ieturēti 15 € par katra šī gadījuma administrēšanu.

NOMNIEKS sedz visus AUTOMAŠĪNAS remonta izdevumus, ja šiem remontiem par iemeslu ir AUTOMAŠĪNAS tehniskā stāvokļa pasliktināšanās, ko radījusi NOMNIEKA apzināta nolaidība vai neapzinīga auto lietošana un ja šos izdevumus nesedz kāda no esošajām apdrošināšanām.

Avārijas gadījumā, kas noticis NOMNIEKA vainas dēļ un ir iestājies OCTAS gadījums, NOMNIEKS maksā papildus 500€. Tā ir daļēja kompensācija par nākotnē pieaugošo Bonus-Malus klasi, kuras rezultātā visam R1 Auto Rent auto parkam sadārdzināsies apdrošināšanas maksa. Izņēmums ir NOMNIEKI kuri izvēlējušies samazināto pašrisku, šajā gadījumā klientam papildus ir jāmaksā tikai 90€.

NOMNIEKS maksā IZNOMĀTĀJAM šādus līgumsodus:
Smēķēšana Automašīnā                                       - 150 €
Nozaudētas atslēgas                                             - 350 €
Nozaudēta reģistrācijas apliecība                      - 30 €
Nozaudēta viena vai abas numura zīmes         - 120 €
Ilglaicīgi pārsniegts 150km/h ātrums                - 70 € par katru dienu, kad tas ticis darīts.


Nobraukuma limits

Baltija (Latvija, Lietuva, Igaunija)

nobraukums/dienas <250km

Eiropa

nobraukums/dienas <500km

Piemērs: Auto noma 7dienas uz Eiropu, nobraukuma limits 500km x 7dienas = 3500km.

Pārsniedzot nobraukuma limitu vairāk kā 100 km, nomnieks par katru pārsniegto kilometru piemaksā 0.06€/km.

 

Prasības automašīnas vadītājam

Personai jābūt sasniegušai vismaz 21 gada vecumu. Vadītāja stāžam jābūt vismaz 2 gadi.

Saņemot auto, jāuzrāda atbilstošās kategorijas autovadītāja apliecība un pase vai ID karte.

 

Maksājumi

Pirms nomas jābūt samaksātai drošības naudai. Drošības naudai jābūt samaksātai ar pārskaitījumu no iznomātāja konta vai ar iznomātāja bankas karti. Skaidrā naudā drošības nauda netiek pieņemta.

Maksājumus par auto nomu var veikt ar bankas pārskaitījumu, skaidrā naudā vai ar karti pirms automašīnas saņemšanas. Saņemot automašīnu, nomas maksai jābūt 100% apmaksātai.

Ja nomnieks atgriež auto priekšlaicīgi, tad iznomātājām nav pienākums atgriezt nomas maksu par neizmantotajām dienām.

 

 

Kontakti

 
R1 Agenskalnā
Rīga, Kalnciema iela 39
Tel. +371 67615615
 
R1 Ulbrokā
Ulbroka, Instituta iela 1
Tel. +371 67910555
info@r1autorent.lv
Tālrunis: +371 26532532; +371 67615615